Ping-Pong Game

Ping-Pong Game

C. K. 4. september 2019

Dette har vært et prosjekt som del av faget TTK4155 – Industrielle og innebygde datasystemers konstruksjon på NTNU. Faget inngår i en mastergrad innenfor embedded systemer. Prosjekter gikk ut på å utvikle en «ping-pong» maskin som kan skyte en bordtennis ball. Utviklingen ble gjort på breadboard og med Atmega162/2560 i embedded C. Det ble utviklet drivere for UART, I2C, OLED o.l. View the source code at https://github.com/mariugul/TTK4155-Byggern.

Breadboard

This is the main breadboard used for the ping-pong machine. We needed to control a motor, servo and solenoid with this circuit. There is also an external SRAM as well as a latch for the data bus. The microcontroller on this board is the Atmega162. This board communicates with an Arduino2560 (Arduino board) over CAN bus.

Schematics