LED kube kodegenerator

LED kube kodegenerator

C. K. 19. august 2019

En LED kube er lysdioder som er loddet sammen i en kube-form. Lysdiodene kan lyse hver for seg eller samtidig, slik at man kan lage ganske interessante mønstre. Direkte programmering av de individuelle lysdiodene kan være utfordrende å gjøre manuelt, så jeg har utviklet en kodegenerator som gjør denne jobben enklere.

Beskrivelse

LED kuben som jeg har bygget er vist i dette bildet. Den er loddet rett på et prototype-kort og koblet direkte på en Arduino Uno, for enkelthets skyld.

Programmering av lys-mønstrene i denne kuben blir utført ved å legge inn flere kodelinjer, som lyser opp et visst antall lysdioder per tid. Disse kodelinjene ser ut som i bildet under. Hver linje har 64 bits representert, som kan være 0 eller 1, og disse korresponderer til hver enkelt lysdiode og om den skal være på eller av. Det siste tallet, som på bildet er «10», bestemmer hvor lenge hver kodelinje skal gjelde i millisekunder. Man ser derfor fort at det er veldig brysomt å skulle skrive hver linje med kode for hvilken lysdiode som skal lyse.

Kodelinjene for å programmere lys-mønstre.

Hensikt

Poenget med min kodegenerator er derfor at man skal kunne utføre programmeringen av lys-mønstre grafisk, ved å trykke på hvilke lysdioder man ønsker skal lyse opp. Når man har valgt hvilke som skal lyse og tiden, så trykker man bare generate for å få kodelinjen.

Nedlastning

Nedlastning av kodegeneratoren og en fullstendig beskrivelse av den og LED kuben finnes på https://www.instructables.com/id/LED-CUBE-CODE-4x4x4-Arduino/. Det blir etter hvert tilgjengelig et GitHub repertoar med kildekoden til applikasjonen.

Utviklingsverktøy

Applikasjonen ble utviklet i Visual Studio i C# med Windows Forms. Dette er derfor bare en Windows applikasjon og kan ikke brukes på Mac eller Linux. Valget av dette var fordi jeg selv bruker Windows og det er den mest utbredte utviklings-platformen. Det ble vurdert å utvikle en web-basert applikasjon, slik at hvem som helst kunne brukt den, men dette ble gått bort i fra av praktiske årsaker.

Oppdateringer

20.08.2019 Det er en ny versjon under utvikling som skal vise en 3D-modellert LED kube, slik at det skal være enklere å se for seg hvordan lys-mønstrene blir seendes ut. Det er også planlagt og legge inn simulering av lys-mønstrene, slik at man ser hvordan LED kuben faktisk vil se ut.

Bidrag

Applikasjonen er utviklet av meg, med god hjelp fra Even Rognlien til C# programmering. LED kuben er bygget av meg, sammen med Ole Grendal som et hobby prosjekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *